รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2009005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางไสว เทศพันธ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 24 ชั้น 3 ห้อง 240306 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องพิมพ์ EpsonL360 เดิม อาการมีไฟแดงกะพริบหน้าเครื่อง 2 ดวงพร้อมกัน พบมีเศษกระดาษหรือขยะภายในเครื่อง ทั้งนี้ได้เป่าเศษขยะในเครื่องออกแล้ว ทดลองเปิดเครื่อง พบว่ายังมีอาการเช่นเดิมคือไฟแดงยังกะพริบ2ดวงเช่นเดิม (รบกวนตรวจเช็คอีกรอบ หลังวันหยุดยาวก็ได้นะคะ)*** ไม่ได้ญพรืะ หลายวัน หัวเข็มจะพังอีกไหม?
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ