รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2003008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศศิธนัญญา เผ่ากา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงทำให้ไม่มีไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์