รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2208006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-012-00XX-64-1 วท
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ห้อง17071
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไม่ติด หรือเปิดเวลาใช้งานแล้วค้าง รบกวนติดตั้ง windows ใหม่ ทั้ง 30 เครื่องครับ
 • ดำเนินการโดย