รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2209001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสำเร็จ ล้วนมงคล
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0322/551
  สถานที่ตั้ง : ห้องงานบริการ 3201
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดจอไม่ติด หน้าจอมืด แต่เห็นเคอร์เซอร์เมาส์ที่หน้าจอ
 • ดำเนินการโดย