รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2211004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรวดี สิทธิสระ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 ห้อง 5201
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เดินสาย Lan เรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ดำเนินการโดย