รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : 2004001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุนทรา เฟื่องฟุ้ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : โน้ตบุ๊กส่วนตัว
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ :
  อาการเบื่องต้น : ขอลงโปรแกรม pdf ที่แก้ไขเอกสารได้ ลงในโน้ตบุ๊กส่วนตัว
 • ดำเนินการโดย