รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1808022 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรวดี สิทธิสระ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 6402 ศูนย์วาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ และขอให้เสียงออกลำโพงด้วยจะได้ไหมคะ มีสอนฟังด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ
 • ดำเนินการโดย