รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1812014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนัสมล บุตรวิเศษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ใช้อุปกรณ์ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย