รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1911009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมพงษ์ เกษานุช
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวส
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : แก้ไขระบบการอัฟเดทวินโดว์ และแก้ไขปัญหาของระบบ MS Office
 • ดำเนินการโดย