รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1911023 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปนัดดา บุญมั่น
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 23710 ชั้น 7 อาคารศรีพิทยาคาร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อและฉายออกจอที่ฉายภาพได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย