รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2001003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัช ประหยัด
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 23316 23914 และห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : 23314 เดินสายไฟโปรเจ็คเตอร์ คอม กับเครื่องเสียง 23914 สายจากผนังถึงโปรดจ็คเตอรไม่เชื่อมต่อ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร เช็คโปรเจ็คเตอร์กับเครื่องเสียง
 • ดำเนินการโดย