รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2001004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัช ประหยัด
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 23812
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ไม่มีสายต่แไปยังโปรเจ็คเตอร์ จึงไม่สามารถตรวจเช็คว่าโปรเจ็คเตอร์ใช้งานได้หรือไม่ ตอนนี้ใช้ต่อออกทีวีอยู่ครับ
 • ดำเนินการโดย