รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัช ประหยัด
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 999903-001-001.3.1.18/592
  สถานที่ตั้ง : 23610
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : สายVGA เสีย
 • ดำเนินการโดย