รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัช ประหยัด
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6650-002-035.5/511
  สถานที่ตั้ง : 23614
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : สาย VGA ที่ติดกับผนังจากโปรเจ็คเตอร์เสื่อมคุณภาพ ภาพมาๆหายๆ ต้องขยับขั้วสาย
 • ดำเนินการโดย