รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัช ประหยัด
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 23710
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : รบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องฉาย ทีวี เครื่องเสียง ให้ด้วยครับ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เอง (ห้องนี้เป็นระบบดีจิทัล)
 • ดำเนินการโดย