รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2008004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายธวัฒน์ชัย งามศิริ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : 712 (อาคารประมง แปลง3)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : สาย vga ชำรุด ไม่สามารถเชื่อมสัญญาณ จากคอมพ์ สู่โปรเจ็คเตอร์ได้ (สายยาว 5 ม. )
 • ดำเนินการโดย