รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2404016 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันทนีย์ อุลิต
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการให้คำปรึกษา อาคาร 28
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ปริ้นเอกสารไม่ตรงตามต้นฉบับในคอม
 • ดำเนินการโดย