รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1801007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18 ชั้น 5
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่อง voip เบอร์ 26101 มีปัญหาไม่สามารถใช้ได้
 • ดำเนินการโดย