รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1812002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ว.ข.น.บ.ก.ส.052-409-176-2549
  สถานที่ตั้ง : 20023
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ฉากรับภาพจากโปรเจคเตอร์เสีย ไม่เคลื่อนตัวลงมาเมื่อกดปุ่ม down
 • ดำเนินการโดย