รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1812004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 10-131 ถึง 133 และ 7401 ถึง 7404
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ สัญญาณอ่อน สวิง จนแจ้งว่าไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตค่ะ เคยแจ้งอาการนี้กับเจ้าหน้าที่มาหลายรอบแล้วค่ะ จนเจ้าหน้าที่ออกไปแล้ว ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ช่วยแก้ไขให้สำเร็จในเร็ววันนี้ด้วยเถอะนะคะ
 • ดำเนินการโดย