รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1901001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 3 ฝั่งขวามือของลิฟต์
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณ wifi ของ leelawadeenet หลุดบ่อย ต้อง disconnect และ connect ใหม่ทุกครั้ง
 • ดำเนินการโดย