รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1901003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพนา เจนจบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ไฟฟ้า ดร.พีรพล
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์เปิดได้แต่เครื่อง Boot ข้อมูลไม่ขึ้น
 • ดำเนินการโดย