รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1905005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010001561
  สถานที่ตั้ง : อาคาร21ชั้น10
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดแล้วดับ
 • ดำเนินการโดย