รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2006003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย สมโภชพิสุทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 999919-001-001.4.28/612(สวส)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17ชั้น4ห้อง17048
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ภาพแตก
 • ดำเนินการโดย