รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2007011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ชั้น4 ห้อง 17043,17046
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ต่อโปรเจคเตอร์ให้เเสดงภาพทั้ง2ห้อง + ต่อสายให้ใช้ลำโพงได้2ห้อง
 • ดำเนินการโดย