รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2010007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายอนุรักษ์ เมฆพะโยม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น :
 • ดำเนินการโดย