รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2102005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ชั้น4 ห้อง 17048
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงวินโดวน์โน๊ตบุ๊ค
 • ดำเนินการโดย