รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2103002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0003-63-1 วท. (0003-0042)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ชั้น4 ห้อง 17048
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรเเกรม spss+fonts+pdf+math equation
 • ดำเนินการโดย