รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2107004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางบำรุง โกศล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มีค่ะ
  สถานที่ตั้ง : อาคาร4ชั้น1
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบการทำงานของเพาเวอร์ซัพพลายเหม็นไหม้
 • ดำเนินการโดย