รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2208007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเชื่อมต่อไม่เสถียร
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น10 (คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี)
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ wifi และระบบ LAN เชื่อมต่อไม่เสถียร มีอาการเชื่อมต่อติดๆดับๆหลายครั้ง เกิดขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์
 • ดำเนินการโดย