รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2307004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพีระศักดิ์ จีนันตะ
  ตำแหน่ง : นิติกร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ต้องการลงระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 และโปรแกรมปฏิบัตการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการโดย