รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2406008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.นนทชัย สิงห์ห่วง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ห้อง 20035/20042/20043/20044/20045/20081/20092/20094/20102/20103/20104/20105/20106/20107
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่ (เปลี่ยน SSD) พร้อมลงโปรแกรมพื้นฐานในการใช้งาน (ขอความอนุเคราะห์ด่วนนิดนึงนะครับ เพราะใช้ในการเรียนการสอน ขอบคุณครับ)
 • ดำเนินการโดย