รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1811015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวัชรพันธ์ แสนสิทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้องเรียน 4202
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : หน้าจอเครื่องฉายไม่แสดงภาพ ไม่มีเม้าส์ เจ้าหน้าที่แก้ไขให้แล้วครับ ขอบคุณครับ
 • ดำเนินการโดย