รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1904008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายณัฏฐ์ ใจกล้า
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ว.7440-009-0015/531
  สถานที่ตั้ง : 3102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ปริ้นสีไม่ออก ด่วน
 • ดำเนินการโดย