รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1904014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางพรรณี สัมมาวรณ์
  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6650-012-0005/571/6650-012-0005.1/571
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ชั้น 2-3
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : กล้องวงจรปิด (หน้าห้องน้ำชั้น3 ) ภาพเป็นสีขาวดำ กล้องวงจรปิด (หน้าบันไดชั้น 2) ไม่มีภาพขึ้น
 • ดำเนินการโดย