รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2002002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายโชคลาภ มั่นคง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 2304
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบเสียง / ไมโครโฟน ใช้งานไม่ได้ **จนท. มาครวจสอบแล้ว พบ เครื่องขยายเสียงมีปัญหา *** ***รบกวน ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับ *****ขอบคุณมากๆครับ*******
 • ดำเนินการโดย