รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2005004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสินีนาฎ ปราบพยัคฆา
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0748/58 2
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3106 (หน่วยผลิตเอกสาร)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error
 • ดำเนินการโดย