รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2006009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสินีนาฎ ปราบพยัคฆา
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0747/58/2
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3106
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขึ้น Display dirver Stopped Responding and has recovered
 • ดำเนินการโดย