รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2011003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางบุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 4201
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงSPSS version ตัวใหม่ให้ด้วยค่ะในคอม ณ วันนี้ ยังเป็น SPSS11.5 อยู่น่ะค่ะ เมื่อเช้าเด็กๆมาเปิดงานมันเป็นภาษา อะไรไม่รู้อ่านไม่ออก จะใช้อีกครั้งวันจันทร์ และอังคาร 23-24-11-2563
 • ดำเนินการโดย