รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2012015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรวดี สิทธิสระ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 1205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้เลยค่ะสองสัปดาห์แล้วค่ะ กด F 1 แล้วขึ้นคำว่า Remove disks or other media ค่ะ สอบถามแล้วคือน่าจะต้องเอาเครื่องใหม่เปลี่ยนค่ะ เลยมาแจ้งซ่อมนะคะ
 • ดำเนินการโดย