รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2107001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกันทิมา ผิวนวล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0743/582
  สถานที่ตั้ง : อาคาร3ชั้น1ห้องการเงิน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องอืดมากค่ะ เปิดเครื่องช้ามากค่ะรอนาน เวลาพิมพ์งานก็ต้องรอ เหมือนเวลากดแล้วตอบสนองช้ามากค่ะ รอนาน ลองรีสาร์ทแล้วค่ะ ก็ยังช้าอยู่ค่ะ
 • ดำเนินการโดย