รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2107003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกันทิมา ผิวนวล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 744/001/0741/582
  สถานที่ตั้ง : 3109
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องอืดค่ะ เปิดใช้งานแต่ละไฟล์ใช้เวลานานมากกค่ะ เวลาพิมพ์ก็ต้องรอค่ะ
 • ดำเนินการโดย