รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2108001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตนา ศรีนงนุช
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 3109 ห้องพัสดุ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ all in one ดับเอง ตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงตอนนี้ เปิดไม่ติดค่ะ
 • ดำเนินการโดย