รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2208005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุรวดี สิทธิสระ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5101
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองมีเสียงร้องและเปิดใช้งานไม่ได้อีกเลยค่ะ **คอมพิวเตอร์ต้องใช้สอนหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มวันเสาร์ที่ 27 สค. 65 ค่ะ
 • ดำเนินการโดย