รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2209004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกันทิมา ผิวนวล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 2/7440/001/74/48
  สถานที่ตั้ง : 3108 ห้องงานการเงินค่ะ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : รบกวนถ่ายโอนโปรมแกรมใบเสร็จรับเงินค่ะ เนื่องจากเครื่องเดิมอายุการใช้งานเก่ามากแล้วค่ะประมาณ 17 ปี เริ่มมีปัญหา จะรบกวนให้ถ่ายโอนโปรแกรมใบเสร็จรับเงินไว้อีกเครื่องค่ะ ก่อนที่เครื่องจะพังค่ะ
 • ดำเนินการโดย