รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 WK2011002 กังสดาล ญาณจันทร์ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:54:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม Office และโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
2 WK2010003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:31:02.000
อาการ : เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
3 WK2010001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:45:39.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563
4 WK2008011 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:33:58.000
อาการ : จอโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
5 WK2007013 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:44:31.000
อาการ : ต้องการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563
6 WK2007012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:16:10.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
7 WK2007011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 07:59:54.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทเข้าไม่ได้ หน้าจอคอมไม่เหมือนเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
8 WK2007009 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:02.000
อาการ : เครื่องคอมไม่มีไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
9 WK2007003 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:00:14.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
10 WK2007002 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:58.000
อาการ : หน้าจอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
11 WK2006010 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:06:10.000
อาการ : เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
12 WK2006002 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:37:30.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาทตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563
13 WK2006001 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:10:44.000
อาการ : ขึ้น Display driver stopped responding and recov...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
14 WK2005006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 18:59:37.000
อาการ : -คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ -ลงวินโดรไหม่ (เรียบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
15 WK2005005 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:26:28.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ อาการเดิม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
16 WK2004018 ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม วันที่แจ้ง : 12 เมษายน 2563 เวลา : 00:53:18.000
อาการ : โทรศัพท์ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
17 WK2004017 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 13:04:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารสแกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563
18 WK2001016 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 13:41:17.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
19 WK2001011 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 09:10:15.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
20 WK2001009 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 10:30:59.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
21 WK2001008 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 08:49:44.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
22 WK2001001 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 09:03:35.000
อาการ : Window ล่มต้องลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563
23 WK1912007 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:54:24.000
อาการ : สายไฟPower ชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
24 WK1912002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 12:02:37.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562
25 WK1912001 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 12:02:34.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562
26 WK1910001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 01:39:17.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลง play store ในNote book เพื่อฝึก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
27 WK1909020 ภิญญดา รื่นสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2562 เวลา : 09:36:08.000
อาการ : สายvgaขาด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
28 WK1909009 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:58:46.000
อาการ : คอมวินโดว์พัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
29 WK1909003 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 10:07:29.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา คอยจะดับแล้วก็ Restart ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
30 WK1909002 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 08:42:14.000
อาการ : พังups...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 กันยายน 2562 02 กันยายน 2562 02 กันยายน 2562
31 WK1909001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2562 เวลา : 14:29:51.000
อาการ : ลงปริ้นส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 กันยายน 2562 01 กันยายน 2562 01 กันยายน 2562
32 WK1908021 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 13:41:47.000
อาการ : delete password ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
33 WK1908018 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:01:02.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
34 WK1908017 อนนท์ บูชาพันธ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:57:05.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
35 WK1908016 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 19 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:19:31.000
อาการ : ไม่สามารถ download โปรแกรม เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562
36 WK1908015 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:36:47.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
37 WK1908014 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:58:02.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
38 WK1908002 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:20:19.000
อาการ : ระบบเครื่องขยายเสียงมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
39 WK1907042 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:42:05.000
อาการ : จอคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
40 WK1907040 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:31:16.000
อาการ : ไฟล์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
41 WK1907039 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:17:21.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
42 WK1907038 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:15:33.000
อาการ : เข้าใช้อินเตอร์ไม่ได้ รบกวนด้วยครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
43 WK1907016 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:29:27.000
อาการ : คอมพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
44 WK1907015 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:27:21.000
อาการ : Visualizerพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
45 WK1907011 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:28:04.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
46 WK1907008 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:54:01.000
อาการ : 7306 มีปัญหาInternet จะให้นักศึกษาดู VDO และwebsit...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
47 WK1907005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:24:12.000
อาการ : ภาพบนจอเบลอ เมื่อใช้เครื่งฉาย โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
48 WK1906031 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:51.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
49 WK1906029 นพปฎล ขิงทอง วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:38:16.000
อาการ : เปิดจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
50 WK1906027 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:03:19.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉายขึ้นจอได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
51 WK1906014 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:44:47.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
52 WK1906008 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:28.000
อาการ : คอมติดไวรัส เครื่องใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
53 WK1906005 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:47:55.000
อาการ : เสียงจากลำโพงในห้องใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
54 WK1906004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:37:26.000
อาการ : ต่อระบบ lan กับเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
55 WK1906003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพเพียงครึ่งเดียว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
56 WK1906001 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:27:54.000
อาการ : เครื่อง visual เปิดไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
57 WK1905017 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:34:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
58 WK1905016 กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:08:43.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ชอบรีสตาร์ทใหม่ เกือบ ทุก ๆ 10 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
59 WK1905014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:11:02.000
อาการ : เครื่องคอมใช้ไม่ได้.....ใช้ได้แต่Visual...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
60 WK1905005 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:00:19.000
อาการ : เปลี่ยนภาษา ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
61 WK1905004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:43:12.000
อาการ : เครื่องProjector ฉายภาพออกมาแล้วไม่ชัดเจน มีแสงเป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
62 WK1904016 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 09:56:09.000
อาการ : เปิดคอม?ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
63 WK1904003 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 09:30:18.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ชัด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
64 WK1904002 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 09:30:15.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ชัด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
65 WK1903055 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2562 เวลา : 08:42:16.000
อาการ : ไมค์โครโฟนไม่ดัง? ขาหัก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
66 WK1903054 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 16:17:21.000
อาการ : ลง driver printer canon e600...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
67 WK1903051 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 11:38:42.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
68 WK1903049 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 09:51:36.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์จอดำ ให้ Boot CD เปิดใช้งานไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
69 WK1903047 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 12:53:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
70 WK1903046 นิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 09:37:24.000
อาการ : ลงโปรแกรม VSIO...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
71 WK1903045 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 09:24:43.000
อาการ : Vgaขาด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
72 WK1903044 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 13:32:06.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
73 WK1903037 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 09:21:49.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
74 WK1903036 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 13:28:49.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
75 WK1903035 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 13:27:18.000
อาการ : ไมโครโฟนเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
76 WK1903032 วสุธิดา นุริตมนต์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:58:14.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ฟร้อนท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
77 WK1903030 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:42:51.000
อาการ : ซอฟต์แวร์ หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
78 WK1903029 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:36:13.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
79 WK1903026 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 12:50:02.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
80 WK1903023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 13:28:04.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทใช้ไม่/ด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
81 WK1903021 นิสาชล ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:31:13.000
อาการ : ไฟฟ้าไม่เข้า เนื่องจากเครื่องสำรองไฟชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
82 WK1903019 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:01:36.000
อาการ : Microsoft Office Word ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
83 WK1903017 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2562 เวลา : 10:50:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องคอม แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562
84 WK1903014 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 13:11:26.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
85 WK1903013 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 13:10:00.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
86 WK1903006 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 09:56:00.000
อาการ : ฟอนต์ไม่รองรับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
87 WK1903005 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2562 เวลา : 12:22:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562
88 WK1903004 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2562 เวลา : 12:20:59.000
อาการ : windows 10 office 2010 โปรแกรมพื้นฐาน ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562
89 WK1903002 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2562 เวลา : 16:29:04.000
อาการ : office 2010 นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
90 WK1903001 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2562 เวลา : 16:27:52.000
อาการ : office 2010 นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
91 WK1902017 ชนิดาภา กระแจะจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:04:37.000
อาการ : ภาพไม่ฉายออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
92 WK1902016 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:08:36.000
อาการ : ลง driver printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
93 WK1902007 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:39:28.000
อาการ : File shotcut...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
94 WK1902004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:23:32.000
อาการ : ต้องการให้ลงโปรแกรมSPSS เวอร์ชั่นใหม่เพราะที่มีอยู...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
95 WK1902003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08:24:48.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติดเนื่องจากมีคนถอดสายออกแล้วไม่ประกอบเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
96 WK1901036 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:04:38.000
อาการ : แชร์ปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
97 WK1901035 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:02:30.000
อาการ : CPU คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
98 WK1901034 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 12:24:49.000
อาการ : Projacterไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
99 WK1901030 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 09:59:25.000
อาการ : จอภาพไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
100 WK1901016 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2562 เวลา : 11:01:44.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
101 WK1901015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 13:16:05.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด อาจต้องลงโปรแกรมใหม่ และ เชื่อมเครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
102 WK1901014 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2562 เวลา : 09:56:32.000
อาการ : win 10 office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
103 WK1901010 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 08:39:26.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
104 WK1901007 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไมไ่ด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
105 WK1901006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 11:44:50.000
อาการ : คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ ***เมื่อว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
106 WK1812032 ดิษฐพล มั่นธรรม วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:40:09.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่แสดงผล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
107 WK1812030 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:05:41.000
อาการ : ไฟช็อตเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียบไฟแล้วไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
108 WK1812029 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:09:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาที่เปิดไฟล์สอน ไม่เกิน 10 นาที เครื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
109 WK1812023 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:19:22.000
อาการ : office 2013 ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
110 WK1812021 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:40:43.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
111 WK1812017 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:24:41.000
อาการ : โปรแจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ ลำโพงเสียงแตก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
112 WK1812002 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อการพิมพ์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
113 WK1811056 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:36:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
114 WK1811053 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:54:04.000
อาการ : vsio 2010 .ให้นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
115 WK1811052 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:53:01.000
อาการ : vsio 2007 ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
116 WK1811051 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:56:42.000
อาการ : ฮาร์ดดิสมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
117 WK1811049 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:35:42.000
อาการ : ลงโปรแกรมให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
118 WK1811048 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:40:26.000
อาการ : ลงoffice 2013 ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
119 WK1811047 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:14:11.000
อาการ : ลงspss ให้นศ. 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
120 WK1811046 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:21:29.000
อาการ : หน้าจอขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
121 WK1811045 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:52:10.000
อาการ : ลงspss นศ.3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
122 WK1811037 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:11:46.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
123 WK1811036 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:27:15.000
อาการ : Microsoft office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
124 WK1811035 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:36:51.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นออกมาเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
125 WK1811033 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:53:53.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ.1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
126 WK1811031 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:14:20.000
อาการ : หน้าจอหน้าห้องไม่ฉายภาพครับ ตอนนี้ ระบบเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
127 WK1811029 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:13:55.000
อาการ : spss 1 เครื่อง นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
128 WK1811028 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:26:30.000
อาการ : ไฟไม่เข้า ถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
129 WK1811027 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:24:56.000
อาการ : print เป็นรอบ เส้นดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
130 WK1811026 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:23:20.000
อาการ : ไฟไม่เข้า printงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
131 WK1811025 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:21:20.000
อาการ : ไฟไม่เข้า ถ่ายไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
132 WK1811024 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:36:10.000
อาการ : สายvgaหลุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561
133 WK1811023 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:15:48.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม spss ให้นศ. 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
134 WK1811022 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:59:05.000
อาการ : ลงโปรแกรมวีดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
135 WK1811021 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:12:40.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม spss ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
136 WK1811019 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:29:01.000
อาการ : ลง office 2013. ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
137 WK1811017 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:26:43.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
138 WK1811011 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:24:26.000
อาการ : ฟอนต์ cordia ตัวหนาใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
139 WK1811010 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:09:08.000
อาการ : ระบบเสียงขัดข้อง หน้าจอคอมพิวเตอร์ซีด เจ้าหน้าที่แ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
140 WK1811007 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:40:59.000
อาการ : โปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
141 WK1811006 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:54:46.000
อาการ : spss ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
142 WK1811004 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:55:11.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้นศ. 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
143 WK1810045 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:50:32.000
อาการ : เครื่องใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
144 WK1810044 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:42:52.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
145 WK1810043 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:15.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
146 WK1810042 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:36:58.000
อาการ : เครื่องขึ้น Start windows Normally แต่เมื่อกด Ente...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
147 WK1810041 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:08:44.000
อาการ : ผู้ใช้เดิม ใส่Passwordไว้ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
148 WK1810038 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:50:05.000
อาการ : ย้ายห้องลงมา รบกวนติดตั้งปริ้นเตอร์ และตรวจสอบการท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
149 WK1810036 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:20:10.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
150 WK1810035 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:58:13.000
อาการ : ลง office 2013 และ office 2016 ให้นศ 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
151 WK1810034 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:38:41.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
152 WK1810032 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:43:34.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
153 WK1810030 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:44:05.000
อาการ : ติดตั้ง vsio ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561
154 WK1810028 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:35:42.000
อาการ : WIFI ของมหาวิทยาลัยใช้ไม่ได้ มันขึ้นว่าไม่สามารถรถ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
155 WK1810027 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:27:48.000
อาการ : นศเอาโน๊ตบุ๊กมาให้แบ่งไดว์ ลงสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
156 WK1810026 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:26:36.000
อาการ : spss v. 17 นศ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
157 WK1810025 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:25:24.000
อาการ : spss นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
158 WK1810024 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:20:12.000
อาการ : เปิด เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
159 WK1810023 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:38:35.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ขึ้นจอสีฟ้า และรีสตาร์ทตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
160 WK1810011 ผกาแก้ว บุญวาส วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:14:19.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
161 WK1810010 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:18:44.000
อาการ : ใส่คีย์ win 10 64 bit pro office pro 2013 ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
162 WK1810009 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:35:56.000
อาการ : ลงวินโดว์ ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
163 WK1810006 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:06:56.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
164 WK1810005 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:47:02.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถแสกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
165 WK1810002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ติดตั้งพร้อมลงโปรมแก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
166 WK1809031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 09:21:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
167 WK1809030 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 14:01:41.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
168 WK1809029 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 13:37:02.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
169 WK1809026 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 14:46:22.000
อาการ : ลง spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
170 WK1809024 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 13:57:01.000
อาการ : ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
171 WK1809023 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 10:48:38.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
172 WK1809022 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 14:44:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
173 WK1809021 ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 11:14:31.000
อาการ : จอดำ เปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
174 WK1809020 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 11:15:43.000
อาการ : ลงโปรมแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการออกใบเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
175 WK1809017 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 12:54:12.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
176 WK1809015 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 09:34:37.000
อาการ : ติดตั้ง office 2013 ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
177 WK1809013 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561
178 WK1809009 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 12:43:15.000
อาการ : visio 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
179 WK1809006 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 11:18:48.000
อาการ : vsio 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
180 WK1809005 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 11:17:48.000
อาการ : ลง vsio 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
181 WK1809003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 15:30:57.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม SPSS ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
182 WK1809002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 14:48:24.000
อาการ : ปริ้นใบเสร็จไม่ได้ค่ะ ทุกเครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
183 WK1809001 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2561 เวลา : 09:34:10.000
อาการ : 1. โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 2....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
184 WK1808058 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:36:40.000
อาการ : win 7 32 bit โปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
185 WK1808057 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:34:47.000
อาการ : win 10 64 bit โปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
186 WK1808055 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:48:08.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาเป็นสีแดงค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
187 WK1808051 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:39:22.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
188 WK1808048 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:17:01.000
อาการ : จอคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
189 WK1808047 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:08:23.000
อาการ : หน้าจอคอมเปิดไม่ติด (จนท.มาดำเนินการเรียบร้อย) ขอบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
190 WK1808044 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:36.000
อาการ : แยกการใช้สิทธิ์เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
191 WK1808040 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:24:10.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
192 WK1808036 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:49:45.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
193 WK1808032 นพปฎล ขิงทอง วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:35:11.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
194 WK1808031 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:45.000
อาการ : ลง windowเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
195 WK1808028 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:47:24.000
อาการ : จอภาพไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
196 WK1808024 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:46:52.000
อาการ : ปรินเตอร์ไม่สามารถปรินได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
197 WK1808023 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:11:43.000
อาการ : เครื่องฉายฉายภาพขึ้นแล้วตัวอักษรเบลอและเป็นเงา นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
198 WK1808022 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:10:56.000
อาการ : รีสตาร์ทแล้วโปรแกรมที่ลงไว้หายไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
199 WK1808020 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:41:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์จอ blue screen ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
200 WK1808016 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:34.000
อาการ : ภาพไม่ออกเสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
201 WK1808014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:06.000
อาการ : ไม่ออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
202 WK1808013 ปริณุต ไชยนิชย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:47:19.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติดค่ะ เปิดที่ตัวเครื่องไฟไม่เข้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
203 WK1808004 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:36:58.000
อาการ : โปรเจคเตอร์มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561
204 WK1808003 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:06:53.000
อาการ : ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
205 WK1807015 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:10:37.000
อาการ : Word ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
206 WK1807014 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:56:03.000
อาการ : ปริ้นแล้ว หมึกไม่ออกมาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
207 WK1807013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:22:35.000
อาการ : ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
208 WK1807012 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:29:47.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
209 WK1807007 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:22:08.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561
210 WK1807006 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:31:26.000
อาการ : ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561
211 WK1807005 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:36:47.000
อาการ : ลงวินโดว์ 10 32 bit โปรแกรมพื้นฐาน ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561
212 WK1807004 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:51:56.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม Adobe Acrobat ให้ทีค่ะมันขึ้น Trial...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
213 WK1807002 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : แผ่นซีดีติดในเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561
214 WK1806023 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:58:46.000
อาการ : ลงโปรแกรมAcrobat professional...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561
215 WK1806022 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:09:45.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ด้วยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561
216 WK1806021 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:25:46.000
อาการ : การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้น สั่งการปริ้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561
217 WK1806019 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2561 เวลา : 16:20:31.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
218 WK1806018 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:43:03.000
อาการ : ลงโปรแกม Walai Autolib Report...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
219 WK1806017 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:41:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม Walai Atolib Repot และ แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
220 WK1806011 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2561 เวลา : 17:39:15.000
อาการ : ติดตั้ง google drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
221 WK1806009 วรรณภรณ์ สุทนต์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2561 เวลา : 07:51:32.000
อาการ : ไม่มีไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561
222 WK1806008 แสงทอง บุญยิ่ง วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:37:01.000
อาการ : ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561
223 WK1806007 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:56:24.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ได้ /ซอฟต์แวร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561
224 WK1806001 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:50:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561
225 WK1805022 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา : 19:09:15.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อ Notebook กับ Projector ให้แสดงผ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561
226 WK1805021 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:10:15.000
อาการ : คอมไม่สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องปริ้นได้คะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
227 WK1805018 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:34:34.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ มีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
228 WK1805015 ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:54:48.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
229 WK1805014 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:52:04.000
อาการ : การเชื่อมต่อเครื่องปริ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
230 WK1805012 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:15:24.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
231 WK1805011 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:18:32.000
อาการ : เครื่องPrinter ใช้งานไม่ได้ สั่งพิ่มพ์แล้วไม่ออกค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
232 WK1805009 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:25:53.000
อาการ : ปริ้นเตอร์เสีย หมึกสีดำไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561
233 WK1805008 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:37:26.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
234 WK1805001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:53:00.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 พฤษภาคม 2561 03 พฤษภาคม 2561 03 พฤษภาคม 2561
235 WK1804029 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2561 เวลา : 14:08:30.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอรืไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561
236 WK1804028 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2561 เวลา : 10:55:31.000
อาการ : หน้า desktop หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561
237 WK1804027 กาญจนา โรจนศิริ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2561 เวลา : 13:23:58.000
อาการ : คอมไมค์ โปรเจคเตอร์ ไม่ติก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
238 WK1804025 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 15:12:45.000
อาการ : การเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
239 WK1804023 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 13:01:45.000
อาการ : งานหน้า Desktop หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
240 WK1804021 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 11:51:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม spss ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
241 WK1804020 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 11:49:51.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
242 WK1804015 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2561 เวลา : 13:55:07.000
อาการ : ลงวินโดว์7 ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
243 WK1804013 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 15:52:49.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
244 WK1804009 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2561 เวลา : 16:27:23.000
อาการ : เล่น internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561
245 WK1804008 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2561 เวลา : 14:28:21.000
อาการ : ลง spss ให้ นศ 1 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
246 WK1804007 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2561 เวลา : 13:30:40.000
อาการ : ลงวินโดวร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 เมษายน 2561 07 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
247 WK1803016 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 16:31:12.000
อาการ : แอดปิ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
248 WK1803014 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 08:48:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดแล้วดับลงทันที (บูทขึ้นแล้วดับ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561
249 WK1803010 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2561 เวลา : 09:34:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
250 WK1803009 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2561 เวลา : 09:22:28.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขึ้นสถานะoffline เช...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
251 WK1803004 พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2561 เวลา : 11:31:42.000
อาการ : เดินสาย LAN และลง printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
252 WK1803002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2561 เวลา : 14:42:54.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ มีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
253 WK1803001 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2561 เวลา : 12:05:50.000
อาการ : ไม่สามารถ print งานที่เครื่องprintจากการแชร์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561
254 WK1802027 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:43:34.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
255 WK1802026 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 19:09:04.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
256 WK1802025 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:47:43.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561
257 WK1802024 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 19:37:42.000
อาการ : เข้าโปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
258 WK1802023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:21:47.000
อาการ : เช์่อ่มต่อปริ้นฺเตอร?ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
259 WK1802022 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:17:36.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
260 WK1802021 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:18:17.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
261 WK1802020 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:26:14.000
อาการ : เสียงในคอมไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
262 WK1802019 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:17:40.000
อาการ : ต่อปินส์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
263 WK1802018 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:32:36.000
อาการ : ฮาร์ดดิสก์เครื่องแชร์เต็ม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
264 WK1802017 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:20:33.000
อาการ : Visual ย่อ ขยาย ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
265 WK1802016 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16:13:56.000
อาการ : ไมค์ในห้องเรียนไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
266 WK1802014 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:39:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
267 WK1802013 สุเมธ สันติกุล วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:09:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ Error ระหว่างการสอนบ่อย+บางครั้งใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
268 WK1802012 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:09:26.000
อาการ : ต้องการ แชร์ Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
269 WK1802011 ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:07:08.000
อาการ : เมาส์พัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
270 WK1802010 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:20:37.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สารมารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
271 WK1802009 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:56:56.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
272 WK1802008 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:57:58.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด เน็ตเล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
273 WK1802007 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:20:24.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 กุมภาพันธ์ 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561
274 WK1801033 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2561 เวลา : 16:43:46.000
อาการ : ลง office 2010 ให้นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
275 WK1801032 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2561 เวลา : 11:01:53.000
อาการ : ติดตั้งสาย Lan ลง Window Printer hp laserJet P1005...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561
276 WK1801031 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2561 เวลา : 10:25:19.000
อาการ : VOIP ติด ๆ ดับๆ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
277 WK1801023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 13:24:59.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ ขอ spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561
278 WK1801022 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2561 เวลา : 10:57:17.000
อาการ : ไม่สามารถดาวโหลดเอกสารได้ ระบบแจ้งว่า Internet Dow...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561
279 WK1801020 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 13:50:36.000
อาการ : ขาดไมค์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
280 WK1801019 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 11:31:14.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ ลงโปรแกรมไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
281 WK1801009 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 19:23:12.000
อาการ : เปิด PDF ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
282 WK1801002 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 08:57:39.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 มกราคม 2561 08 มกราคม 2561 08 มกราคม 2561
283 WK1801001 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 08:52:39.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 มกราคม 2561 08 มกราคม 2561 08 มกราคม 2561
284 WK1711021 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14:33:20.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
285 WK1711020 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:41:50.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
286 WK1711019 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:52:03.000
อาการ : repair windows อ. วรรณา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
287 WK1711018 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:50:32.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
288 WK1711014 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:13:35.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
289 WK1711013 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:12:41.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
290 WK1711012 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 12:11:52.000
อาการ : ต้องการติดตั้ง Printer HP Pro MFP M130fn...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
291 WK1711011 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 12:05:44.000
อาการ : ต้องการติดตั้ง Printer HP Pro MFP M130fn...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
292 WK1711010 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 12:03:43.000
อาการ : เปิดเครื่อง แล้วเครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
293 NB1711004 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 15:11:28.000
อาการ : ลงวินโดว์ 10 64 bit โปรแกรมพื้นฐาน นศ....
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
294 WK1711008 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14:24:05.000
อาการ : เชื้อมต่อปริ้นเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560
295 NB1711001 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:30:15.000
อาการ : ลง spss นศ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560
296 WK1711006 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 10:38:24.000
อาการ : spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560
297 WK1711005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:00:09.000
อาการ : เข้า window ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2560 08 พฤศจิกายน 2560 08 พฤศจิกายน 2560
298 WK1711003 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 08:45:27.000
อาการ : สัญญาณไม่ออกหน้าจอโปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2560 08 พฤศจิกายน 2560 08 พฤศจิกายน 2560
299 WK1711001 รสสุคนธ์ แย้มทองคำ วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14:11:15.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 พฤศจิกายน 2560 01 พฤศจิกายน 2560 01 พฤศจิกายน 2560
300 WK1710012 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2560 เวลา : 11:38:18.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้างเนื่องจากไฟฟ้าดับ ทำให้เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 27 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
301 WK1710011 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2560 เวลา : 10:30:42.000
อาการ : ลง spss 2 เครื่อง NB...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
302 WK1710008 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2560 เวลา : 10:32:42.000
อาการ : Add prin...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
303 NB1710002 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2560 เวลา : 14:27:31.000
อาการ : windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560
304 WK1710007 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2560 เวลา : 21:01:01.000
อาการ : เครื่องคอมฯไม่อ่าน handy drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560
305 WK1710006 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2560 เวลา : 15:56:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีหน้าจอสีน้ำเงิน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560
306 WK1710005 สุดา งามเหลือ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2560 เวลา : 15:05:53.000
อาการ : ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
307 WK1710002 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2560 เวลา : 14:15:03.000
อาการ : ลงวินโดว์ 10 64 bit และโปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560
308 WK1710001 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2560 เวลา : 12:02:05.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น