รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 SB2003018 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:23:19.000
อาการ : ขอให้ติดโปรเจคเตอร์กลับที่เดิมในห้อง 5208 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
2 SB1905016 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:53:15.000
อาการ : ปริ้นเตอร์หาย เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
3 SB1905015 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:49:05.000
อาการ : Office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
4 SB1905012 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:35:08.000
อาการ : คอมมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
5 SB1905009 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:53:10.000
อาการ : คอมทำงานช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562
6 SB1905007 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:51:21.000
อาการ : ติดตั้ง software...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
7 SB1904025 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 16:01:06.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
8 SB1904024 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:57:12.000
อาการ : Power Supply ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
9 SB1904023 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:54:32.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
10 SB1904022 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:52:54.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
11 SB1904021 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:50:16.000
อาการ : Boot แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
12 SB1904018 กรันต์ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 11:29:32.000
อาการ : ติด wifi...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
13 SB1904012 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 14:39:11.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562
14 SB1904008 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 11:45:30.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
15 SB1904007 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 11:54:09.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562
16 SB1904006 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 11:39:14.000
อาการ : software มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562
17 SB1904001 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 10:43:26.000
อาการ : software มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
18 SB1903023 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2562 เวลา : 11:41:46.000
อาการ : ติดตั้ง software...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
19 SB1903017 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:52:14.000
อาการ : ติดตั้ง soft ware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
20 SB1903015 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 08:59:01.000
อาการ : ติดตั้งsoftware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
21 SB1903010 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 11:07:52.000
อาการ : ติดตั้งsafeware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
22 SB1903005 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 11:16:21.000
อาการ : ติดตั้งsoftware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
23 SB1903003 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 14:19:22.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
24 SB1902010 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:29:45.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 SB1902007 วศกร ไตรพัฒน์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:36:47.000
อาการ : เดินสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
26 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
27 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
28 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
29 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
30 SB1902001 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:28:55.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
31 SB1901011 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:30:48.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
32 SB1901010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:30:48.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
33 SB1901009 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:28:55.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
34 SB1901004 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2562 เวลา : 09:28:26.000
อาการ : คอมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
35 SB1901003 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 12:04:48.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
36 SB1901002 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 11:45:34.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
37 SB1811012 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:08:00.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
38 SB1811009 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:45:03.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
39 SB1811007 ธันยพร อุดม วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:06:24.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
40 SB1811003 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:57:14.000
อาการ : เข้าเว็บกยศ ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
41 SB1811002 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:02:31.000
อาการ : คอมบู๊ตเข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
42 SB1810018 เครือมาส วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:10.000
อาการ : ใช้เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
43 SB1810012 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:27:46.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
44 SB1810011 ยอดชาย สิงห์ทอง วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:06:22.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
45 SB1810009 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:26:42.000
อาการ : ไดร์ C เต็ม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
46 SB1810004 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:20:37.000
อาการ : คอมรีสตาร์ท...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
47 SB1810001 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:31:22.000
อาการ : คอมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561
48 SB1809015 อารมณ์ พลเสน วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 13:08:03.000
อาการ : คอมรีสตาร์ท...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
49 SB1809011 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 10:11:17.000
อาการ : คอมดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
50 SB1809006 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:42:56.000
อาการ : เดินแลนเพิ่ม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
51 SB1809002 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 10:07:52.000
อาการ : Voice ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
52 SB1808006 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:35:48.000
อาการ : ต้องการลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
53 SB1807009 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:20:55.000
อาการ : เน็ตมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
54 SB1807003 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:00:49.000
อาการ : หน้าจอดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
55 SB1806026 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:47:43.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 28 มิถุนายน 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561
56 SB1806022 อำนวย ช้างโต วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 12:13:38.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
57 SB1806016 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:39:37.000
อาการ : Office เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
58 SB1806013 อรณี คำเจริญ วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:21:51.000
อาการ : Voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
59 SB1806003 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:08:45.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561
60 SB1806002 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:47:58.000
อาการ : วินโดว์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561
61 SB1806001 อำนวย ช้างโต วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561 01 มิถุนายน 2561
62 SB1805020 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:52:40.000
อาการ : เปิดไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
63 SB1805019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:40:00.000
อาการ : คอมช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
64 SB1805012 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2561 เวลา : 12:45:36.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561
65 SB1805009 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:08:56.000
อาการ : เน็ตใช่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561
66 SB1804009 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2561 เวลา : 09:22:49.000
อาการ : ปริ้นเป็นรอย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
67 SB1804007 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2561 เวลา : 15:58:31.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561
68 SB1804005 ดมิสา คชวงศ์ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2561 เวลา : 15:21:26.000
อาการ : คอมดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
69 SB1803009 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2561 เวลา : 10:08:29.000
อาการ : คอมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
70 SB1803007 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2561 เวลา : 13:33:28.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
71 SB1803003 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2561 เวลา : 15:02:20.000
อาการ : โปรแกรมมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561
72 SB1803002 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2561 เวลา : 13:32:07.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561
73 SB1802011 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:42:54.000
อาการ : เครื่องรวน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561
74 SB1802007 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:12:22.000
อาการ : ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561 07 กุมภาพันธ์ 2561 07 กุมภาพันธ์ 2561
75 SB1712002 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:13:06.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560
76 SB1711006 กรันต์ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:09:26.000
อาการ : ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560
77 SB1711005 นิตยา พิศเพียร วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 09:00:26.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น