รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 NB2210006 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:02:43.000
อาการ : ระบบเครื่องเสียง ไมค์ลอย มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 27 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565
2 NB2110003 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:07:34.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมมาแล้วขึ้นบลูสกรีน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
3 NB2110002 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2564 เวลา : 13:39:46.000
อาการ : เครื่องvoip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 06 ตุลาคม 2564 06 ตุลาคม 2564 06 ตุลาคม 2564
4 NB2103001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2564 เวลา : 14:50:40.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ ต้องลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
5 NB2102001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:49:56.000
อาการ : ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย(L...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
6 NB2007008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:49:58.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับเครื่องโปร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 11 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
7 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563
8 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563
9 NB1908011 ธานี สมวงศ์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:47:08.000
อาการ : ไฟไม่เข้า พาวเวอร์ซัพพลายเดี้วง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
10 NB1908009 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:02:33.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
11 NB1908008 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:02:30.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
12 NB1907008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:23:08.000
อาการ : จัดเก็บสายสัญญาณโปรเจเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
13 NB1901002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 13:47:58.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลาย พัง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
14 NB1811006 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:59:47.000
อาการ : สัญญาณโทรศัพท์ขาดๆ หายๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
15 NB1810002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:39:38.000
อาการ : 1. เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ไม่ได้ 2. VoIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
16 NB1809009 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 11:26:23.000
อาการ : ขาดการติดตั้งสาย LAN เพื่อรองรับการทำงานของ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 05 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561
17 NB1809008 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:37:49.000
อาการ : เครื่องขยายเสียงใช้ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
18 NB1809007 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:36:15.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สว่างทำให้มองไม่เห็นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
19 NB1808008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:06:41.000
อาการ : ปริ้นไม่ออกคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
20 NB1806009 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:36:03.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
21 NB1806008 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:36:06.000
อาการ : เครื่องทำงานช้ากว่าปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 12 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
22 NB1806007 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:37:11.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
23 NB1805020 ภัทรมาศ เทียมเงิน วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:03:27.000
อาการ : เข้าเวปไซต์มหาวิทยาลัยไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
24 NB1801009 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2561 เวลา : 18:54:43.000
อาการ : ไมโครโฟนมีเสียงแทรกเมื่อเปิด power...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 23 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น