รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 WK2402011 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 13:46:50.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเข้าระะบบของกรมสรรพากร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567
2 WK2402010 อัจฉรา รุ่งทอง วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 11:20:47.000
อาการ : ติดตั้งโน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567
3 WK2402009 อัจฉรา รุ่งทอง วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 11:19:58.000
อาการ : ลงโปรแกรม SPSS ให้นักศึกษา จำนวน 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567
4 WK2402007 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:28:43.000
อาการ : ปริ้นส์เอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
5 WK2402006 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:20:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ลดาไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
6 WK2402005 ดำรงค์ศักดิ์ หัตถศาสตร์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:37:54.000
อาการ : ระบบ lan ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
7 WK2402003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 11:42:53.000
อาการ : แก้ไข onedrive ให้หน่อยค่ะเต็ม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567
8 WK2402002 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 08:53:13.000
อาการ : 1.คอมพิวเตอร์พิมงานไม่ได้ 2.เครื่องปริ้นไม่ออกค่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567
9 WK2402001 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:14:23.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ลดา ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567 01 กุมภาพันธ์ 2567 01 กุมภาพันธ์ 2567
10 WK2311015 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 14:48:43.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
11 WK2311014 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 14:39:34.000
อาการ : ติดตั้ง Printer HP Smart Tank 515...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
12 WK2311013 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 14:38:44.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
13 WK2311012 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 14:56:27.000
อาการ : ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566
14 WK2311011 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 09:43:28.000
อาการ : Excel ตัวอักษรผิดปกติ (คอมพิวเตอร์ของการเงิน3เคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566
15 WK2311010 นิรดา เปรมธนบูรณ์ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 13:52:54.000
อาการ : Office ผิดปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566
16 WK2311008 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 09:14:22.000
อาการ : เครื่องปริ้นท์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 15 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
17 WK2311007 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 10:59:00.000
อาการ : ฟร้อนท์ตัวหนังสือผิดปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566
18 WK2311006 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 09:55:04.000
อาการ : ต่อสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 13 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566
19 WK2311005 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 13:34:47.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 15 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
20 WK2311004 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 08:32:22.000
อาการ : แชร์อินเตอร์เน็ต เนื่องจากเครื่องปริ้นซ์หลักเสียแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 13 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566
21 WK2311003 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 11:54:05.000
อาการ : อัปโหลด คอมพิวเตอร์ใหม่แล้วพอเปืดExcel ตัวอักษรภาษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 พฤศจิกายน 2566 06 พฤศจิกายน 2566 06 พฤศจิกายน 2566
22 WK2311001 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 08:46:29.000
อาการ : เปิดคอมไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 พฤศจิกายน 2566 02 พฤศจิกายน 2566 02 พฤศจิกายน 2566
23 WK2310006 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:47:04.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ได้, ลงโปรแกรม Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566
24 WK2310004 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2566 เวลา : 08:53:26.000
อาการ : อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 ตุลาคม 2566 24 ตุลาคม 2566 24 ตุลาคม 2566
25 WK2310003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2566 เวลา : 11:01:14.000
อาการ : แชร์ Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566
26 WK2310002 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2566 เวลา : 09:36:34.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2566 17 ตุลาคม 2566 17 ตุลาคม 2566
27 WK2309006 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2566 เวลา : 09:22:14.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ของพิมพ์ลดา ไม่สามารถสั่งปริ้นงา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กันยายน 2566 21 กันยายน 2566 21 กันยายน 2566
28 WK2309005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 15 กันยายน 2566 เวลา : 08:39:57.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 2566
29 WK2309004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2566 เวลา : 14:24:47.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 กันยายน 2566 07 กันยายน 2566 07 กันยายน 2566
30 WK2308002 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2566 เวลา : 13:44:21.000
อาการ : ลงโปรแกรม AI...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กันยายน 2566 04 กันยายน 2566 04 กันยายน 2566
31 WK2306002 นิรดา เปรมธนบูรณ์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2566 เวลา : 09:43:01.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566
32 WK2306001 นิรดา เปรมธนบูรณ์ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2566 เวลา : 09:29:39.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 มิถุนายน 2566 07 มิถุนายน 2566 07 มิถุนายน 2566
33 WK2305008 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2566 เวลา : 11:31:57.000
อาการ : เชื่อมต่อ printer กับ Pc ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
34 WK2305005 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:50:44.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
35 WK2305004 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2566 เวลา : 09:25:42.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
36 WK2305002 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2566 เวลา : 16:14:52.000
อาการ : Share Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
37 WK2303002 นิรดา เปรมธนบูรณ์ วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2566 เวลา : 15:55:07.000
อาการ : office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2566 18 เมษายน 2566 18 เมษายน 2566
38 WK2207006 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:24:18.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม SPSS และ Nero...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
39 WK2112004 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:21:48.000
อาการ : สัญลักษณ์เม้าส์หายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564
40 WK2112003 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2564 เวลา : 08:13:11.000
อาการ : เข้าใช้งาน internet ไม่ได้ เครื่องช้าต้องการให้ลงโ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564
41 WK2110002 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:42:19.000
อาการ : ห้องพัสดุ login เข้าใช้อินเทอร์เน็ตหน่วยงานไม่ได้ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
42 WK2105005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2564 เวลา : 14:50:31.000
อาการ : ปริ้นส์เอกสารไม่ได้ จอคอม ขึ้นข้อความ ต้องกด F1 จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤษภาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564
43 WK2105004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2564 เวลา : 11:16:15.000
อาการ : โปรแกรม window ใช้ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
44 WK2105003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2564 เวลา : 10:55:21.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
45 WK2104002 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2564 เวลา : 10:15:32.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
46 WK2103006 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 12:30:47.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
47 WK2103005 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 11:42:32.000
อาการ : ติดตั้งจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
48 WK2103002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2564 เวลา : 12:26:40.000
อาการ : หน้า Desktop มันหายไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564
49 WK2102003 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:39:05.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
50 WK2102002 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:36:51.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
51 WK2101002 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:38:23.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
52 WK2101001 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 09:51:22.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
53 WK2012012 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:51:06.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
54 WK2012011 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:34:01.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
55 WK2012010 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:13:39.000
อาการ : ค้นหาเครื่องปริ้นไม่เจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
56 WK2012008 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:22:41.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรม เครื่องสแกน Fujits...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
57 WK2012007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:20:45.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
58 WK2012006 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:19:31.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม Adobe Photoshop และ โปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
59 WK2012005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:00:33.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
60 WK2011004 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:07:14.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
61 WK2010006 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:11:47.000
อาการ : iะบบ Lan error ทำให้ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
62 WK2010005 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:27:49.000
อาการ : ปริ้นไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
63 WK2010004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:46:54.000
อาการ : ไม่สามารถสั่งปริ้นงาน ในระบบ สวท ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
64 WK2009004 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:36:25.000
อาการ : ลงแชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
65 WK2009003 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:12:46.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
66 WK2008014 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:38:43.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
67 WK2008012 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : เข้าเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
68 WK2007008 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:34:22.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
69 WK2007006 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:18.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ Error เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
70 WK2007005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:53:15.000
อาการ : เข้าระบบ สวท ไม่ได้ค่ะ จะปริ้นใบเกรด นศ.ที่มีผลการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563
71 WK2006018 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:09.000
อาการ : Edoc เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
72 WK2006017 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:39:46.000
อาการ : คอมรีสตาร์ตลอดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
73 WK2006016 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:41:59.000
อาการ : word ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
74 WK2006014 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:41.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
75 WK2006013 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:38.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
76 WK2006012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:57:14.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
77 WK2006011 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:11:27.000
อาการ : ใช่งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
78 WK2006006 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:01:46.000
อาการ : สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
79 WK2006005 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:56:07.000
อาการ : สายแลนต่ออินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
80 WK2006004 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:44:29.000
อาการ : เปิดเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่น line ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
81 WK2006003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:39:51.000
อาการ : สอนเล่นโปรแกรม ทำเว็บ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
82 WK2005002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:08:06.000
อาการ : โทรศัพวอย ใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
83 WK2005001 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:57:00.000
อาการ : ใช่งาน pdf ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
84 WK2004020 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:08:03.000
อาการ : สอบถามเรื่อง email@rmutsb.ac.th...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
85 WK2004019 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:05:40.000
อาการ : Email มหาลัยใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
86 WK2004016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 13:27:59.000
อาการ : ลง microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
87 WK2004013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
88 WK2004012 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:39.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
89 WK2004011 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:58:53.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
90 WK2004010 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรม แก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
91 WK2004008 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 16:15:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมแก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
92 WK2004007 กติกา เล็กจำปี วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:47:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
93 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
94 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
95 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
96 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
97 WK2004005 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:37:55.000
อาการ : ลงโปรแกรมnitro pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
98 WK2004002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:36:57.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
99 WK2004001 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2563 เวลา : 11:09:18.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
100 WK2003004 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:09:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
101 WK2003003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:05:11.000
อาการ : ต้องการติดตั้ง VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
102 WK2002008 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:42:23.000
อาการ : จอฟ้า ฟ้อง error...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
103 WK2002006 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:43:47.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่เชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
104 WK2002005 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:32:00.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
105 WK2002004 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:22:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้ โปรเจคเตอร์เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
106 WK2002003 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:21:55.000
อาการ : เซทระบบแลนด์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
107 WK2001015 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 27 มกราคม 2563 เวลา : 11:34:14.000
อาการ : สวิทซ์ d-link เสีย ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563
108 WK2001012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 10:06:28.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นหน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
109 WK2001005 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:42:50.000
อาการ : พิมภาษาไทยไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
110 WK2001004 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:40:45.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ตให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
111 WK1912008 แววตา สุขภิรมย์สันติ วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:45:56.000
อาการ : สั่งพิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
112 WK1912006 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:34:19.000
อาการ : จอไม่ติดคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
113 WK1912005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:24:00.000
อาการ : Cpu ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
114 WK1912004 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:11:56.000
อาการ : โปรพัง?วิชวลพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
115 WK1911016 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:14:04.000
อาการ : Word ใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
116 WK1911014 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 15:02:59.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
117 WK1911011 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:44:51.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
118 WK1911010 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:34:27.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ เสียงไม่ออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
119 WK1911006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:31:54.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 พฤศจิกายน 2562 08 พฤศจิกายน 2562 08 พฤศจิกายน 2562
120 WK1911005 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:06:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562
121 WK1911004 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:38:52.000
อาการ : เครื่องพิมพ์สั่งปริ้นออกมาไม่ตรงกับที่สั่ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
122 WK1911001 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:12:07.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562
123 WK1910007 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:37:00.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
124 WK1910006 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2562 เวลา : 12:13:02.000
อาการ : ต่ออินเตอร์และลงเครื่องโปรมแกรมเครื้่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
125 WK1910005 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:10:10.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562
126 WK1910004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:11:01.000
อาการ : เครื่องสแกรนใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
127 WK1910003 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:39:25.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
128 WK1910002 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:45:30.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
129 WK1909022 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2562 เวลา : 09:49:03.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562
130 WK1909021 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2562 เวลา : 12:02:29.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม WalaiAutolib...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562
131 WK1909018 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 09:21:20.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
132 WK1909017 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 09:15:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
133 WK1909008 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:52:50.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
134 WK1909007 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : Word ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
135 WK1909006 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:47:00.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
136 WK1908022 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:14:40.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม Walai AutoLib...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
137 WK1908020 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:28:30.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562
138 WK1908019 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:39:47.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562
139 WK1908012 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:51:11.000
อาการ : Word มีปัญหาคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
140 WK1908011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:10:19.000
อาการ : ขอสาย Lan 5-6 เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
141 WK1908010 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:10:16.000
อาการ : ขอสาย Lan 5-6 เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
142 WK1908009 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:36:01.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
143 WK1908007 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:30:02.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
144 WK1908006 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:24:20.000
อาการ : เสียงไม่ดัง เปิด pdf ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
145 WK1908005 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:20:45.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
146 WK1908004 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:52:46.000
อาการ : ใช่เครื่องฉายไม่ได้คับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
147 WK1908003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:21:54.000
อาการ : แชร์เครื่องถ่ายเอกสาร ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
148 WK1907041 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:39:52.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ภาพไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
149 WK1907037 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:53:51.000
อาการ : เสียงในคอมไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
150 WK1907036 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:44:00.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
151 WK1907034 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:35:51.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
152 WK1907032 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:06:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ คุณนิสาลินี (พี่เงาะ) ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
153 WK1907031 กติกา เล็กจำปี วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:32:54.000
อาการ : คีย์บอทค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
154 WK1907030 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:29:32.000
อาการ : ตั้งค่าภาษาในเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
155 WK1907029 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:16:00.000
อาการ : แก้ภาษา office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
156 WK1907027 วันวิสา กลิ่นหอม วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:50:25.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สายโปรเจกเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
157 WK1907026 วันวิสา กลิ่นหอม วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:50:22.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สายโปรเจกเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
158 WK1907025 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:12:07.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
159 WK1907024 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:06:58.000
อาการ : เปลี่ยน Office ให้เป็นภาษาไทย หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
160 WK1907022 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:54:30.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
161 WK1907020 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:31:59.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
162 WK1907019 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:31:56.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
163 WK1907018 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:58:34.000
อาการ : ลง windows ให้ใหม่หน่อยคาะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
164 WK1907014 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:04:12.000
อาการ : ลงฟอร์น TH SarabunPSK...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
165 WK1907010 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:34:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
166 WK1907009 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:01:59.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
167 WK1907003 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:04:22.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
168 WK1906028 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:21:07.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
169 WK1906021 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:49:23.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
170 WK1906020 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:23:57.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
171 WK1906019 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:15:19.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
172 WK1906018 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:43:55.000
อาการ : ตรวจสอบระะบบ การใช้ อุปกรณ์ ห้อง 7303 สมาทรูม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
173 WK1906016 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:34.000
อาการ : หน้าจอโปรเจอเตอร์ไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
174 WK1906012 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:09:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (ไฟไม่เข้า)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
175 WK1906009 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
176 WK1906006 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:11:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
177 WK1905026 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:22.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
178 WK1905025 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:57:50.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
179 WK1905023 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:33:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
180 WK1905019 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:57:52.000
อาการ : วิชวนไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
181 WK1905012 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:25:49.000
อาการ : voip ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
182 WK1905009 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:41:43.000
อาการ : เครื่องคอมเข้าinternet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
183 WK1905008 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:50:16.000
อาการ : เครื้่องปริ้น ปริ้นมีปัญหาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
184 WK1905006 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 04 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:33:14.000
อาการ : ใช่งานคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 พฤษภาคม 2562 04 พฤษภาคม 2562 04 พฤษภาคม 2562
185 WK1905003 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:01:06.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
186 WK1905002 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:55:03.000
อาการ : Office เปลี่ยนภาษาไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
187 WK1905001 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:59:04.000
อาการ : เครื่องคอมใช่งานไม่ได้ ค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
188 WK1904023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2562 เวลา : 09:01:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
189 WK1904021 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 10:43:54.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม pdf ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
190 WK1904020 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 11:47:49.000
อาการ : ติดตั้ง voip...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
191 WK1904012 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 11:13:29.000
อาการ : หูฟังไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
192 WK1904007 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 11:33:49.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
193 WK1904006 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 13:13:22.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
194 WK1904005 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 16:25:47.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
195 WK1904004 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 09:27:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
196 WK1904001 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 11:06:57.000
อาการ : เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
197 WK1903053 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 14:25:45.000
อาการ : เดินสายแลน และvoil ให้ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
198 WK1903052 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 16:21:35.000
อาการ : ต้องการใช้โปรแกรม ที่Saveas จากไฟล์word+PPt ปกติให...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562
199 WK1903052 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 16:21:35.000
อาการ : ต้องการใช้โปรแกรม ที่Saveas จากไฟล์word+PPt ปกติให...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มีนาคม 2562
200 WK1903043 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:14.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
201 WK1903042 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 09:28:19.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมในNotebook...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
202 WK1903041 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:57.000
อาการ : VoIP ที่ห้อง 5205 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
203 WK1903040 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:42:18.000
อาการ : ต้องการให้ลงโปรแกรม Microsoft office ให้ใหม่ เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
204 WK1903039 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2562 เวลา : 10:51:06.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
205 WK1903038 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2562 เวลา : 10:49:25.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
206 WK1903034 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 11:01:41.000
อาการ : แชร์ปริ้นให้หน่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
207 WK1903033 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:59:15.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
208 WK1903031 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:54.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
209 WK1903028 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:42.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
210 WK1903028 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:42.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562
211 WK1903027 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:39.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
212 WK1903022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:06.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
213 WK1903020 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:02:53.000
อาการ : ติดตั้ง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
214 WK1903018 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 09:05:09.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
215 WK1903016 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 15:17:26.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
216 WK1903015 อโณทัย ทิพเนตร วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 09:04:20.000
อาการ : จอไมติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
217 WK1903012 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 10:14:43.000
อาการ : ลง spss นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
218 WK1903011 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 09:49:39.000
อาการ : ลง spss นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
219 WK1903010 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2562 เวลา : 12:13:12.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา 2เครื่องพร้อมโปรแกรมที่จำเป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
220 WK1903009 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2562 เวลา : 11:40:20.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
221 WK1903008 กังสดาล ญาณจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 22:14:56.000
อาการ : เครื่องฉายใช้ไม่ได้ แต่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
222 WK1903007 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 14:03:41.000
อาการ : แฟลสไดร์มีไวรัส และ ไมโครซอฟ เวร์ด มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
223 WK1903003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2562 เวลา : 11:42:43.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 มีนาคม 2562 02 มีนาคม 2562 02 มีนาคม 2562
224 WK1902019 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:58:14.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
225 WK1902018 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:06:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
226 WK1902015 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:35:17.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
227 WK1902014 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:37:22.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
228 WK1902013 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:39:53.000
อาการ : เสียงติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
229 WK1902012 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08:37:29.000
อาการ : หน้าจอคอมฯ เปิดไม่ได้ แต่เปิดCPU แล้ว ด่วนค่ะ มีสอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
230 WK1902009 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:45:21.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
231 WK1902006 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:45:49.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
232 WK1902002 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:51:40.000
อาการ : เครื่องปริ๊นซ์ใช้งานไม่ได้ มีไฟสีแดงกระพริบตลอดเวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
233 WK1902001 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:36:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562
234 WK1901037 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2562 เวลา : 14:29:45.000
อาการ : ลง windows 10 และโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
235 WK1901029 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2562 เวลา : 11:09:36.000
อาการ : ลง spss ให้นึกศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562
236 WK1901028 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 13:29:38.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
237 WK1901027 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:07:11.000
อาการ : ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
238 WK1901026 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:04:24.000
อาการ : เสียงลำโพงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
239 WK1901025 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:02:14.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
240 WK1901024 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 08:59:29.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
241 WK1901023 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2562 เวลา : 10:11:13.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
242 WK1901022 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 11:01:21.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
243 WK1901021 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 13:54:44.000
อาการ : คอมไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
244 WK1901020 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 08:57:51.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
245 WK1901019 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 08:55:47.000
อาการ : ภาพไม่ออกหน้าจอคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
246 WK1901017 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 15:23:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทได้ ปุ่มปิดเครื่องม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
247 WK1901012 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:29.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
248 WK1901011 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:26.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
249 WK1901009 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2562 เวลา : 10:04:15.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
250 WK1901008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2562 เวลา : 13:14:12.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
251 WK1901004 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:20:50.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
252 WK1901003 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:20:21.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
253 WK1901002 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:08:53.000
อาการ : ไมค์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
254 WK1901001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 12:28:23.000
อาการ : หน้าจอโปรเจคเตอร์เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
255 WK1812037 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:42:27.000
อาการ : ติดตั้ง hub ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
256 WK1812034 ภิญญดา รื่นสุข วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:08:44.000
อาการ : สาย vga ไม่ดี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
257 WK1812033 วสุธิดา นุริตมนต์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:04:16.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
258 WK1812028 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:38:51.000
อาการ : อุปกรณ์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
259 WK1812027 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:44:19.000
อาการ : เสียงคอมพิวเตอร์ไม่ดัง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
260 WK1812026 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:54:18.000
อาการ : ไมค์ไม่ดังสายเสียงไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
261 WK1812024 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:43:36.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
262 WK1812022 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 14:27:19.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
263 WK1812020 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:27:32.000
อาการ : ไฟติดๆดีบๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
264 WK1812019 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:59:45.000
อาการ : อุปกรณ์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
265 WK1812018 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:44:27.000
อาการ : ไมค์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
266 WK1812015 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:54:09.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้อีกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
267 WK1812014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:12:05.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
268 WK1812010 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:42:15.000
อาการ : โปรเจอเตอร์?ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
269 WK1812009 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:23:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ โปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
270 WK1812008 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:34:34.000
อาการ : จอภาพโปรเจเตอร์ไม่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
271 WK1812007 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:57:19.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561
272 WK1812006 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:08:53.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
273 WK1812005 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:18:06.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตและปริ้นงาน ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
274 WK1812003 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:57.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
275 WK1812001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:42:57.000
อาการ : ภาพไม่ออกที่โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ธันวาคม 2561 01 ธันวาคม 2561 01 ธันวาคม 2561
276 WK1811050 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:57:53.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
277 WK1811043 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:52:14.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561
278 WK1811042 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:17:12.000
อาการ : ลงฟอร์นให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561
279 WK1811041 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:34:37.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
280 WK1811040 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:02:37.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
281 WK1811039 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:21:29.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
282 WK1811038 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:11:18.000
อาการ : ต่อสัญญาณ wifi ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
283 WK1811034 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:00:09.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
284 WK1811030 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:37:12.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
285 WK1811012 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:33:34.000
อาการ : ลงวินโดใหม่และโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
286 WK1811009 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:44:36.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
287 WK1811008 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:47:58.000
อาการ : รีโมทไม่มีถ่าน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
288 WK1811005 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:24:20.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
289 WK1811003 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:50:02.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 4เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
290 WK1811002 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:03:19.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
291 WK1811001 ศศินันท์ ศาสตร์สาระ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:02:04.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
292 WK1810037 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:40:19.000
อาการ : เครื่องติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
293 WK1810033 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:18:52.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
294 WK1810022 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:21:37.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
295 WK1810021 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:02:29.000
อาการ : ลง office ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
296 WK1810019 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:03:05.000
อาการ : เน็ตเล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
297 WK1810018 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:29:21.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์เครื่องสแกน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
298 WK1810017 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:14:37.000
อาการ : เสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
299 WK1810015 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:19:39.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
300 WK1810013 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:55:10.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
301 WK1810008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:15:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
302 WK1810007 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:26:14.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ขึ้น eror 310...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
303 WK1810003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:08:33.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ตุลาคม 2561 07 ตุลาคม 2561 07 ตุลาคม 2561
304 WK1810001 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:49.000
อาการ : เปิดเครื่องติดแต่่ไม่มีการตอบสนอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
305 WK1809028 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 09:13:15.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
306 WK1809027 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 09:07:17.000
อาการ : ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
307 WK1809025 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 08:56:44.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
308 WK1809019 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 10:01:29.000
อาการ : ลงเมนูภาษาไทย ใน MS Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
309 WK1809018 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2561 เวลา : 08:32:06.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
310 WK1809014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2561 เวลา : 13:44:12.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่เต็มจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561
311 WK1809012 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 09:53:28.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561
312 WK1809011 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:49:00.000
อาการ : ไฟล์วีดีโอไม่เล่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
313 WK1809008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 12:43:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
314 WK1808056 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:16:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
315 WK1808054 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:33:40.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
316 WK1808053 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:30:47.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
317 WK1808052 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:28:52.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
318 WK1808050 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:42:10.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
319 WK1808049 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:23:13.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
320 WK1808046 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:45:30.000
อาการ : ไมค์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
321 WK1808045 น้ำอ้อย ปัญญา วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:42:59.000
อาการ : ไมค์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
322 WK1808042 สุรชัย เอมอักษร วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:45:04.000
อาการ : สัญญาณไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
323 WK1808041 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:21:21.000
อาการ : วินโดวส์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
324 WK1808038 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:13:43.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
325 WK1808037 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:47:16.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอคอม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
326 WK1808035 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:52:07.000
อาการ : คอมนักศึกษา ให้ลง windows10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
327 WK1808034 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:14:34.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
328 WK1808029 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 12:02:41.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้ นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
329 WK1808027 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:09:31.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติดครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
330 WK1808026 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:43:20.000
อาการ : เปิดเสียงจากคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
331 WK1808025 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 12:47:04.000
อาการ : จอโปรเจกเตอร์มัวมาก นศ ไม่สามารถอ่านเห็น และ ไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
332 WK1808021 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:49:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
333 WK1808018 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:26:04.000
อาการ : ซีดีเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561
334 WK1808017 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:49.000
อาการ : ติดไวรัสเด้งขึ้นตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
335 WK1808015 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:09:08.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
336 WK1808010 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:27:23.000
อาการ : ใช้ไมโครโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
337 WK1808009 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:24:59.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ เบลอมาก อ่านไม่ออก ไม่โฟกัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
338 WK1808005 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:27:58.000
อาการ : ไม่สามารถแสดงผลภาพกับvisual ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
339 WK1808002 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:00:52.000
อาการ : กู้ข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
340 WK1808001 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:02:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ copy ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
341 WK1807020 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:54:28.000
อาการ : microsoft word ขึ้น no responding ตลอดเวลาค่ะ ไม่ส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
342 WK1807019 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:35:08.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องพริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
343 WK1807018 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:51:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีไวรัส ต้องลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
344 WK1807017 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:41:11.000
อาการ : ลงโปรแกรม และ ตรวจเช็คโน๊ตบุค เพื่อใช้ในการทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
345 WK1807016 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:00:45.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
346 WK1807010 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:14:00.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
347 WK1807009 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:20:30.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
348 WK1807003 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:54:18.000
อาการ : ใช่งานออนเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
349 WK1807001 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:27:13.000
อาการ : ลงโปรแกรม adobe...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
350 WK1806029 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:27:14.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
351 WK1806025 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:03:16.000
อาการ : ลง windows ใหม่และโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
352 WK1806024 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:11:59.000
อาการ : ใช้ Microsoft Word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
353 WK1806020 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:05:21.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561
354 WK1806016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:17:33.000
อาการ : เสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
355 WK1806015 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:44:06.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
356 WK1806013 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:14:28.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
357 WK1806012 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:14:26.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
358 WK1806010 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:21:27.000
อาการ : ใช่ word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
359 WK1806006 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:42:36.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561
360 WK1805020 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:23:42.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
361 WK1805019 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:08:26.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ 3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
362 WK1805017 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:48:02.000
อาการ : เครื่องคอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
363 WK1805016 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
364 WK1805013 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:50:52.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้ ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
365 WK1805010 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:45:50.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
366 WK1805007 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:45:04.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
367 WK1805005 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2561 เวลา : 12:45:35.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
368 WK1805004 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:03:33.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
369 WK1805003 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:43:31.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา และโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
370 WK1805002 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:23:01.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561
371 WK1804030 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2561 เวลา : 12:04:14.000
อาการ : ลง office ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561
372 WK1804026 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2561 เวลา : 11:18:36.000
อาการ : เปลี่ยนภาษา office ให้เป็นภาษาไทย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 เมษายน 2561 12 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
373 WK1804024 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 13:11:32.000
อาการ : ใช่งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
374 WK1804022 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 12:23:12.000
อาการ : ลง spss ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
375 WK1804019 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 10:25:29.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
376 WK1804017 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2561 เวลา : 14:12:34.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
377 WK1804016 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2561 เวลา : 14:10:09.000
อาการ : เครื่องคอมติ้ดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
378 WK1804014 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 09:17:40.000
อาการ : ประกอบคอมพิวเตอร์ติดตั้งอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561
379 WK1804012 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 10:38:05.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561
380 WK1804011 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 09:54:07.000
อาการ : เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561
381 WK1804010 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 09:46:08.000
อาการ : เครื่องคอมไฟล์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561
382 WK1804006 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2561 เวลา : 13:22:34.000
อาการ : ลง windows7 ให้นักศึก พร้อมโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
383 WK1804005 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2561 เวลา : 12:54:09.000
อาการ : ไมค์ไม่ดังคอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
384 WK1804004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2561 เวลา : 09:29:03.000
อาการ : จอโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ ไมค์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
385 WK1804003 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2561 เวลา : 11:32:36.000
อาการ : คอมใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
386 WK1804002 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2561 เวลา : 11:28:57.000
อาการ : คอมรีสตาร์ดตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
387 WK1804001 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2561 เวลา : 08:50:01.000
อาการ : วิชวนใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561
388 WK1803013 อนนท์ บูชาพันธ์ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2561 เวลา : 09:42:23.000
อาการ : เปลี่ยนไมค์ กับ ติดจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
389 WK1803012 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2561 เวลา : 15:13:21.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
390 WK1803011 พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2561 เวลา : 15:05:09.000
อาการ : ใช่อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
391 WK1803008 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2561 เวลา : 14:25:30.000
อาการ : ระบบปริ้ต์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561
392 WK1803006 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2561 เวลา : 10:11:34.000
อาการ : ปิ้นส์เตอร์ไม่สามารถปินส์เอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มีนาคม 2561 17 มีนาคม 2561 17 มีนาคม 2561
393 WK1803005 พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2561 เวลา : 11:33:40.000
อาการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เดินสาย LAN และลง printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
394 WK1803003 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2561 เวลา : 14:52:17.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
395 WK1802015 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08:38:43.000
อาการ : จอสีเพียน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
396 WK1802006 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:38:03.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิด Microsoft Word ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561
397 WK1802005 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:09:37.000
อาการ : เมาร์ใช่งานไม่ได้ รีโมท์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
398 WK1802004 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16:01:49.000
อาการ : ลงโปรแกรม ไม่ได้ รบกวนลงโปรแกรมให้หน่อยคะ eview 8 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561
399 WK1802003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:04:44.000
อาการ : เปิดไม่ติดค่ะ (ตอนเปิดมีเสียงดัง 3 ครั้ง)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
400 WK1802001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:18:55.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561
401 WK1801030 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2561 เวลา : 13:48:48.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
402 WK1801029 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2561 เวลา : 12:50:54.000
อาการ : จอโปรเจคเตอร์สีเพียน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
403 WK1801028 นิสาชล ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2561 เวลา : 12:42:49.000
อาการ : ไมค์ไม่ดัง โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
404 WK1801027 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2561 เวลา : 10:07:18.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
405 WK1801026 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2561 เวลา : 08:48:40.000
อาการ : คอมไม่ติด โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
406 WK1801025 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2561 เวลา : 14:23:58.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านรีโมท + ปรับสายคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
407 WK1801024 วันดี ศรีสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2561 เวลา : 14:36:08.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561
408 WK1801016 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2561 เวลา : 13:59:20.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
409 WK1801015 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 09:27:41.000
อาการ : ไมโครโฟนดับๆติดๆค่ะ รบกวนด้วยนะคะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
410 WK1801014 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 08:30:39.000
อาการ : Microphone เสียขาดๆหายๆค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
411 WK1801013 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2561 เวลา : 08:29:07.000
อาการ : ไมโครโฟน ไม่ติดค่ะ รวมถึงโปรเจคเตอร์มีอาการกระพริบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
412 WK1801012 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2561 เวลา : 13:48:20.000
อาการ : ใช่ง่นคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
413 WK1801011 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2561 เวลา : 14:13:56.000
อาการ : อินเตอร์ใช่งานไม่ได้ แชร์เครื่องพิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
414 WK1801008 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2561 เวลา : 08:41:06.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561
415 WK1801007 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2561 เวลา : 08:41:05.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561
416 WK1801005 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 14:47:13.000
อาการ : เดินสาย lan 5จุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561
417 WK1801004 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 12:26:17.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561
418 WK1801003 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 12:16:58.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561 09 มกราคม 2561
419 WK1712003 อำนาจ สุขแจ่ม วันที่แจ้ง : 25 ธันวาคม 2560 เวลา : 11:38:42.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560
420 WK1712002 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2560 เวลา : 09:25:15.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560
421 WK1712001 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2560 เวลา : 09:22:40.000
อาการ : ย้ายคอมพิวเตอร์ เดินสาย Lan ติดตั้งเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560
422 WK1711022 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 10:26:43.000
อาการ : ลง windows และโปรแกรมอื่นๆ ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560
423 WK1711017 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 08:50:58.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
424 WK1711016 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:59:47.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560
425 WK1711015 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 10:49:32.000
อาการ : ซ่อมสัญญานอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560
426 WK1711009 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 13:32:34.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 1เครื่อว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560
427 WK1711007 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:30:57.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560 09 พฤศจิกายน 2560
428 WK1711004 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:31:40.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่เต็มหน้าจอและไม่ชัดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560
429 WK1711002 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 20:34:12.000
อาการ : ไมโครโฟนไม่ดัง,หน้าจอ visual ไม่มีภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 พฤศจิกายน 2560 03 พฤศจิกายน 2560 03 พฤศจิกายน 2560
430 WK1710017 สุดา งามเหลือ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2560 เวลา : 14:13:25.000
อาการ : เปิดไฟล์จากแฟรชไดร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
431 WK1710016 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2560 เวลา : 13:21:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
432 WK1710015 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2560 เวลา : 10:28:51.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
433 WK1710014 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2560 เวลา : 10:19:51.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
434 WK1710013 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2560 เวลา : 09:09:36.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
435 WK1710010 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2560 เวลา : 09:56:01.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
436 WK1710009 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2560 เวลา : 11:58:14.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560
437 WK1710004 ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2560 เวลา : 09:53:50.000
อาการ : โปรเจคเตอเปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
438 WK1710003 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2560 เวลา : 09:12:14.000
อาการ : ไม่สมารถแชร์ปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น