จำนวน ข้อมูลทั้งหมด : 573 รายการ
จำนวน %
Hardware 160 27.92
Software 344 60.03
Network 66 11.52